Thursday, December 31, 2009

Socialstaten

Jeg læste følgende på 180grader.dk idag.

"Den nuværende stat er ikke en velfærdsstat men en socialstat. Forskellen er at i en velfærdsstat skabes der velfærd, mens der i en socialstat skabes sociale klienter."

Kilde: Afskaf skatten

Jeg sidder faktisk selv lidt med samme følelse. Dels er jeg begyndt at gå mere op i politik som jeg er blevet ældre men også efter at jeg er blevet selvstændig.

Jeg mener at levebrødspolitikeren burde afskaffes ved lov (vil aldrig ske, hvor hvem skal vedtage en sådan lov?? :-) ) og der burde være et loft på 10 år eller lign hvor man kan sidde i folketinget.. Ihvertfald bør der ske ET ELLER ANDET, for demokratiet virker ikke helt som det er nu. Se bare på det nyligt overstående kommune- og regionsvalg. Aldrig har det været lavet så mange rævekager, og jeg tror at mange stemmeberettigede har følt sig snydt efter valget, hvor politikere både skiftede parti og lavede aftaler med partier der ikke normalt ligger inden for samme politiske "område".

Something is rotten in the state of Denmark (Shakespeare)

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Your blog keeps getting better and better! Your older articles are not as good as newer ones you have a lot more creativity and originality now keep it up!

7/1/10 04:38  
Blogger swati said...

This comment has been removed by a blog administrator.

18/3/10 07:45  

Post a Comment

<< Home