Thursday, December 31, 2009

Socialstaten

Jeg læste følgende på 180grader.dk idag.

"Den nuværende stat er ikke en velfærdsstat men en socialstat. Forskellen er at i en velfærdsstat skabes der velfærd, mens der i en socialstat skabes sociale klienter."

Kilde: Afskaf skatten

Jeg sidder faktisk selv lidt med samme følelse. Dels er jeg begyndt at gå mere op i politik som jeg er blevet ældre men også efter at jeg er blevet selvstændig.

Jeg mener at levebrødspolitikeren burde afskaffes ved lov (vil aldrig ske, hvor hvem skal vedtage en sådan lov?? :-) ) og der burde være et loft på 10 år eller lign hvor man kan sidde i folketinget.. Ihvertfald bør der ske ET ELLER ANDET, for demokratiet virker ikke helt som det er nu. Se bare på det nyligt overstående kommune- og regionsvalg. Aldrig har det været lavet så mange rævekager, og jeg tror at mange stemmeberettigede har følt sig snydt efter valget, hvor politikere både skiftede parti og lavede aftaler med partier der ikke normalt ligger inden for samme politiske "område".

Something is rotten in the state of Denmark (Shakespeare)

Monday, December 28, 2009

GWT

Well, as a holiday "project" I've been looking into GWT and the MVP (Model-View-Presenter) architecture. I didn't think much of GWT before I gave a try, but I have to admit I've become quite fond of it. I REALLY like the idea of writing (almost) standard Java even client-side.

I had a bit of a problem in the beginning with the few panels and layouts and the horible HTML GWT generated, but the new 2.0 layouts and the fact that you can easily write your own widgets and panels, it's somewhat simple to get it to generate standard and compliant (even beautiful) HTML.

I already have a mini implementation of my wishlist (in Danish) in GWT... putting my expectations of a steep learning-curve to shame.